UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Prof. RNDr. Andrejovi Bobákovi, DrSc. bola udelená medaila Amico Lodžskej univerizty za dlhoročnú plodnú spoluprácu.

Prof. RNDr. Andrejovi Bobákovi, DrSc. bola udelená medaila Amico Lodžskej univerizty za dlhoročnú plodnú spoluprácu.
Cena mu bola udelená pri priležitosti 72. výročia vzniku univerzity.

 


Posledná aktualizácia: 29.05.2017