UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Úspechy študentov ÚMV PF UPJŠ v česko-slovenskom kole ŠVOČ 2017 v matematike a informatike

Študenti Ústavu matematických vied, ktorí boli nominovaní odbornou  komisiou na postup a reprezentáciu fakulty v česko-slovenskom kole ŠVOČ  v matematike a informatike organizovanej tento rok Západočeskou  univerzitou v Plzni v termíne 21.-23. mája 2017, sa umiestnili v  jednotlivých sekciách na stupňoch víťazov.

(M3) Teória pravdepodobnosti a matematická štatistika

1. miesto: Tomáš Masák, MFF UK, Praha
2. miesto: Daniela Novotná, MFF UK, Praha
3. miesto: Vojtěch Bouř, MFF UK, Praha
3. miesto: Andrea Malčická, PF UPJŠ, Košice


(M6) Matematické štruktúry - teória grafov a kombinatorika

1. miesto: Michael Skotnica, MFF UK, Praha
2. miesto: Václav Blažej, FIT ČVUT, Praha
2. miesto: Lucia Kekeňáková, PF UPJŠ, Košice
2. miesto: Matěj Konečný, Stanislav Kučera, Jana Novotná, Jakub Pekárek,Štěpán Šimsa, Martin Topfer,  MFF UK, Praha
2. miesto: Veronika Slívová, MFF UK, Praha

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!

Viac informácií, kompletné výsledkové listiny súťaže  a fotogalériu nájdete na https://svoc.zcu.cz/

Posledná aktualizácia: 31.05.2017