UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Termíny prijímacieho konania na doktorandské štúdium

pre akademický rok 2017/2018 v študijných programoch:

Aplikovaná matematika – 20.6.2017 o 13.00 h na ÚMV, Jesenná 5
Diskrétna matematika – 21.6.2017 o 8.00 h na ÚMV, Jesenná 5
Teória vyučovania matematiky – 21.6.2017 o 13.00 h na ÚMV, Jesenná 5
Fyzika kondenzovaných látok  – 29.6.2017 o 9.00 h  v knižnici KFKL, Park Angelinum 9
Biofyzika – 22.6.2017 o 11.30 h v knižnici KBF ÚFV, Jesenná 5
Jadrová a subjadrová fyzika – 27.6.2017 o 9.00 h. v knižnici KFKL, Park Angelinum 9
Teoretická fyzika – 27.6.2017 o 9.00 h v knižnici KTF aAF, Park Angelinum 9
Progresívne materiály - 27.6.2017 o 14.30 h v knižnici KFKL, Park Angelinum 9
TVF – 19.6.2017 o 11.00 h v knižnici KTFaAF ÚFV, Park Angelinum 9
Astrofyzika – 20.6.2017 o 10.00 h v knižnici KTFaAF ÚFV, Park Angelinum 9
Analytická chémia - 21.6.2017 o 13.00 h v knižnici KFANCH, Moyzesova 11
Anorganická chémia – 19.6.2017 o 11.00 h  v knižnici KFANCH, Moyzesova 11
Fyzikálna chémia – 19.6.2017 o 10.00 h v knižnici KFCH, Moyzesova 11
Biochémia –  20.6.2017 o 10.00 h v knižnici na KBCH, Moyzesova 11
Genetika – 21.6.2017 o 13.30 h na ÚBEV v seminárnej miestnosti, Mánesova 23
Molekulárna cytológia  - 27.6.2017 o 14.00 h na ÚBEV, v semin. miestnosti, 3. posch. Šrobárova 2
Fyziológia živočíchov – 26.6.2017 o 13.30 h na ÚBEV v seminárnej miestnosti, 3. posch., Šrobárova 2
Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií – 22.6.2017 o 9.00 h na ÚBEV v seminárnej miestnosti, 3. posch., Šrobárova 2
Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme – 23.6.2017 o 10.00 h, miestnosť č. 207, Jesenná 5                                                                                                                                                           
Informatika –  28.6.2017 o 13.00 h m. č. 108T, malá VKM, na ÚINF, Jesenná 5

 

 

Posledná aktualizácia: 19.06.2017