UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Letná škola sieťovania 2017

10. ročník letnej školy sa koná 03. – 07. 07. 2017

Letnej školy sa môžu zúčastniť študenti PF UPJŠ, ktorí už absolvovali predmety Používateľské prostredia operačných systémov (POS) a Počítačová sieť Internet (PSIN), teda štandardne absolventi druhého ročníka bakalárskeho stupňa Ib, IXb alebo XIb a prvého ročníka AIb, AIbe. Kapacita je maximálne 20 študentov.

Viac informácií

Posledná aktualizácia: 16.06.2017