UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

17. ročník matematickej súťaže MAMUT

Už po sedemnásty krát zorganizovala Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v spolupráci so Združením STROM,  súťaž MAMUT. Súťaž sa konala 2. júna 2017 a je jednou z aktivít národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“. 

Jedným z jej špecifických cieľov je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

V rámci podaktivity 1.3. Motivácia žiakov a študentov pre štúdium IKT, prírodných a technických vied budú partnermi projektu organizované viaceré aktivity so zameraním na popularizáciu a motiváciu žiakov k štúdiu prírodných vied, matematiky, informatiky a technických vied.

Tento ročník súťaže MAMUT bol výnimočný tým, že sa súťaž uskutočnila až na dvoch miestach súčasne - v Košiciach a v Sabinove.

„Svoje priestory nám poskytli Kasárne/Kulturpark na Kukučínovej ulici v Košiciach a Základná škola na ulici 17. Novembra v Sabinove. Súťaž je určená pre žiakov 4. – 6. ročníka základných škôl a prímy osemročných gymnázií z celého Slovenska. Svoje vedomosti z matematiky, hlavolamové myslenie ale aj športové zručnosti si tu prišlo zmerať takmer 300 detí zo 40 škôl z celého Slovenska,“ zhodnotil RNDr. Róbert Hajduk, PhD. z Centra celoživotného vzdelávania a podpory projektov UPJŠ v Košiciach.

 

Viac informácií o výsledkoch súťaže a zadania úloh:

https://malynar.strom.sk/sk/mamut/

http://itakademia.sk


Posledná aktualizácia: 20.06.2017