UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

7. ročník robotickej súťaže RBA

Jednou z mnohých aktivít národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ je i robotická súťaž RBA - Robotický battle. 5. júna 2017 sa uskutočnil už 7. ročník celoslovenskej robotickej súťaže RBA, ktorú organizuje Gymnázium Alejová 1 v Košiciach v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Jedným zo špecifických cieľov projektu je zvýšenie inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšenie výsledkov a kompetencie detí a žiakov.

Súťažilo sa v troch kategóriách. Účastníci si vyskúšali konštrukciu a šoférovanie pretekárskych autíčok v kategórií Racing, riešenie rozličných úloh na algoritmické myslenie, ale aj konštrukciu v kategórií Robotická výzva a ukázali svoje konštrukčné, programovacie, kreatívne a prezentačné schopnosti v kategórií Vlastný model.

„Kategória Vlastný model nespočíva len v tom, že súťažiaci musia vytvoriť vlastný model robota, ale musia ho potom vedieť prezentovať aj pred porotou. Hodnotí sa oboje. Je to pre nich veľmi prínosné, lebo okrem toho, že musia v tíme niečo vedieť postaviť, tak to musia vedieť aj dobre prezentovať a "predať" porote, zhodnotil Peter Kovács, jeden z organizátorov súťaže.

Súťaže sa zúčastnilo takmer 160 žiakov základných a stredných škôl a predviedlo dokopy skoro stovku robotických modelov. Súťaž sa každým rokom rozrastá a bezpochyby sa môže radiť k jednej z najväčších slovenských súťaží.

Okrem ocenenia víťazov v jednotlivých kategóriách boli zo strany PF UPJŠ v Košiciach ocenené najlepšie technické prevedenia v kategóriách Racing a Robotická výzva. Tie získali tím zo Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste a tím z Gymnázia sv. Moniky v Prešove.

 

Informácie o výsledkoch súťaže a jej pravidlách:

https://robotickybattle.sk

http://itakademia.sk


Posledná aktualizácia: 20.06.2017