UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

10. ročník konferencie CHAOS 2017

V spolupráci s prof. Honkonenom z Fínska, zamestnanci Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach, Katedry teoretickej fyziky a astrofyziky  prof. Michal Hnatič a Dr. Tomáš Lučivjanský navrhli organizátorom konferencie CHAOS 2017, konanej v dňoch 29. mája -  2.júna 2017 v Barcelone, vytvoriť úplne novú sekciu s názvom "Stochastic theory of turbulence and related phenomena: field-theoretic approach".

Tento návrh bol organizátormi akceptovaný, čo možno považovať za nemalý úspech, rovnako ako aktívnu účasť v rámci workshopu piatich doktorandov Mgr. Šarloty Birnšteinovej, RNDr. Michala Danča, Mgr. Georgiia Kalagova, Mgr. Martina Menkyna, RNDr. Lukáša Mižišina ako aj pracovníkov ústavu   prof. Michala Hnatiča a Dr. Tomáša Lučivjanského. Príspevky menovaných budú publikované v konferenčnom zborníku.

Viac informácií

Posledná aktualizácia: 20.06.2017