UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Úspech výskumného pracovníka Ústavu fyzikálnych vied

V dňoch 26. – 30. júna 2017 sa uskutočnil už 15. ročník medzinárodnej konferencie Physics of Magnetism/PM 2017, ktorá sa od roku 1975 koná každé tri roky v poľskom meste Poznań. Jej hlavnými organizátormi sú Fakulta fyziky Univerzity A. Mickiewicza, Poznań a Ústav molekulárnej fyziky Poľskej Akadémie vied. Konferencia je medzinárodným fórom poskytujúcim priestor prezentovať a diskutovať o nových vedeckých myšlienkach a teóriách z oblasti magnetizmu a magnetických materiálov.
V rámci posterovej sekcie konferencie obsadil úspešné tretie miesto RNDr. Vladimír Tkáč, PhD., výskumný pracovník z Ústavu fyzikálnych vied.

Viac informácií

Posledná aktualizácia: 10.07.2017