UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Víťazom snímky mesiaca z oblasti výskumu rakoviny, zverejnenej EACR, sa stala vedecká pracovníčka ÚBEV PF UPJŠ.

Víťazom snímky mesiaca júl 2017, zverejnenej EACR - Európskou asociáciou pre výskum rakoviny, sa stala vedecká pracovníčka ÚBEV PF UPJŠ RNDr. Martina Šemeláková, PhD.

EACR je združenie profesionálnych členov Európy pre tých, ktorí pracujú a študujú v oblasti výskumu rakoviny, s viac ako 10 000 členmi na celom svete.
Jeho poslaním je pokrok výskumu rakoviny pre verejný prospech, od základného výskumu až po prevenciu, liečbu a starostlivosť. Zámerom aktivity združenia EACR „obrázok mesiaca“ je zverejniť vynikajúce vedecké snímky členov EACR a ich rovesníkov v rámci výskumu rakoviny.
Mikroskopy, farbiace metodiky a iné technológie umožňujú výskumníkom zachytiť obrazy, ktoré sú dôležité pre vedecké skúmanie, ale aj fascinujú svojím sfarbením a štruktúrou. Aktivita „obrázok mesiaca“ je snahou o podporu výskumu členov EACR, ako aj na podporu diskusie a výmeny názorov v komunite EACR.

Víťazný obrázok mesiaca júl 2017, bol zhotovený počas študijného pobytu Dr. Šemelákovej na Katedre bunkovej a molekulárnej farmakológie a experimentálnych terapií, Univerzity medicíny v Južnej Karolíne, USA (MUSC). Zobrazuje aktínové filamenty vizualizované v bunkách SCC9 na povrchu rakovinových buniek hlavy a krku s nadmernou expresiou proteínu NEDD9.

Nadmerná expresia NEDD9 bola popísaná v niektorých prípadoch v spojení s vývojom metastáz. Niekoľko štúdií považuje potenciálnu hodnotu NEDD9 za terapeutický cieľ. Pretože NEDD9 slúži ako molekula lešenia pre iné signalizačné proteíny, ktoré zohrávajú významnú úlohu v rozvoji rakoviny, účinky nadmernej expresie NEDD9 by mohli byť teoreticky zmiernené inhibíciou jej cieľov. Zváženie NEDD9 ako biomarkeru pre terapeutickú odpoveď je sľubným smerom výskumu.

Viac informácií:
https://www.eacr.org/about-us
https://www.eacr.org/image-of-the-month/winners
http://www.eacr.org/news/image-of-the-month-july-2017

Posledná aktualizácia: 26.07.2017