UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Pokyny k ubytovaniu pre študentov 1. ročníka

V autorizovanej zóne AiS2, v časti Ubytovanie, si každý uchádzač o ubytovanie môže zistiť, či mu bolo pridelené ubytovanie. V prípade akceptovanej žiadosti je uvedené, v ktorom zmluvnom zariadení bolo pridelené ubytovanie.

Pokyny k ubytovaniu:

Posledná aktualizácia: 30.08.2017