UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

NFA 2017 - medzinárodná vedecká konferencia venovaná nanomateriálom

Katedra fyzikálnej chémie Ústavu chemických vied PF UPJŠ organizuje v spolupráci so Slovenskou chemickou spoločnosťou 3. Medzinárodnú vedeckú konferenciu venovanú problematike nanomateriálov, ich novým vlastnostiam a aplikáciám. Konferencia sa uskutoční v dňoch 9.10. – 11.10. 2017 na Štrbskom Plese.

Cieľom konferencie je prezentovať nové poznatky, vlastnosti, nástroje a metódy výskumu nanomateriálov v nasledovných oblastiach:

  1. Nanomateriály, nanokompozity a nanoštruktúrované povrchy.
  2. Bionanomateriály.
  3. Nanomateriály pre aplikácie v energetike a obnoviteľných zdrojoch energie.
  4. Pokročilé metódy prípravy a charakterizácie nanomateriálov.
  5. Nové aplikácie a nové vlastnosti nanomateriálov.
  6. Nanomateriály s pomalým uvoľňovaním látok.
  7. Nanomateriály a komponenty pre elektronické zariadenia.

Viac informáciíhttp://nfa2017.science.upjs.sk/

 

Posledná aktualizácia: 05.09.2017