UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Promócie absolventov

Po absolvovaní štátnej skúšky v roku 2017 sa dňa 29. septembra 2017 uskutočnia slávnostné promócie absolventov

Posledná aktualizácia: 13.09.2017