UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

69. zjazd chemikov – udelenie medaily Slovenskej chemickej spoločnosti

Slovenská chemická spoločnosť pri SAV udelila prof. RNDr. Renáte Oriňakovej, DrSc. z Katedry fyzikálnej chémie, Ústavu chemických vied PF UPJŠ medailu Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV za tvorivý prínos pri aktívnej práci v Odbornej skupine Spoločnosti.

Toto ocenenie bolo pani profesorke udelené na otvorení 69. zjazdu chemikov, ktorého usporiadateľom je Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, jedna z najstarších a najväčších vedeckých spoločností na Slovensku. Zjazd sa konal v dňoch 11. – 15. septembra 2017 vo Vysokých Tatrách. Záštitu nad týmto významným podujatím prevzal prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska.


Posledná aktualizácia: 21.09.2017