UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

PF UPJŠ sa zúčastnila druhého ročníka Vedeckého veľtrhu

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach sa opakovane zúčastnila interaktívneho podujatia Vedecký veľtrh, ktorého druhý ročník sa konal 14. septembra 2017 na námestí NC Eurovea v Bratislave.

Podujatie zorganizovala spoločnosť Veda nás baví n.o., Bratislava v spolupráci s  Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Veľtrh je platformou, v rámci ktorej sú rôzne oblasti vedy a výskumu prezentované zaujímavou, zábavnou a interaktívnou formou. Jeho účelom je zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu, vzbudiť záujem slovenskej mládeže nielen o význam vedy v každodennom živote ale aj o prípadnú budúcu kariéru vo vedeckých odboroch. Ponúka priestor oboznámiť sa s vedou nielen deťom a mládeži školského veku, ale svojím zameraním je zaujímavý aj pre pedagógov, rodičov a širokú verejnosť.

 

Prírodovedeckú fakultu tohto roku zastupovali:

RNDr. Dorota Černíková – Ústav fyzikálnych vied

RNDr. Rastislav Serbin PhD. – Ústav chemických vied

Mgr. Zuzana Gonciova – Ústav matematických vied

Mgr. Jácint Ujláky – Dekanát PF UPJŠ, Oddelenie pre vonkajšie vzťahy


Posledná aktualizácia: 21.09.2017