UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Navštívte kreatívne výstavy v Botanickej záhrade UPJŠ - Tučniaky v rozšírenej realite a Antarktída 2017

Študenti a zamestnanci Ústavu informatiky PF UPJŠ v spolupráci s technologicko-kreatívnym štúdiom MATSUKO priniesli do priestorov Botanickej záhrady UPJŠ tučniakov v rozšírenej realite. Návštevník sa môže pozerať na plátno, kde vidí vlastný obraz ako aj modely pohybujúcich sa tučniakov.
Senzor sníma kde sa nachádzajú ľudia, v závislosti od čoho tučniaci prispôsobujú svoje správanie - narážajú do nôh návštevníka, skrývajú sa či kĺžu. Študenti majú veľa možností ako technológiu vylepšovať a pridávať aj iné zaujímavé interakcie tučniakov alebo iných objektov s návštevníkmi. Tým sa zážitok z inštalácie ešte viac zintenzívni. Tučniaky by tak mohli, vďaka zvukovým senzorom, napríklad reagovať aj na rozprávanie alebo smiech návštevníkov. Fantázii sa medze nekladú.

Návštevníci Botanickej záhrady majú zároveň možnosť vidieť aj výstavu ANTARKTÍDA, výstavu unikátnych veľkorozmerných fotografií prof. RNDr. Martina Bačkora, DrSc. z Katedry botaniky Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ, ktorý sa expedície ANTARKTÍDA 2017 osobne zúčastnil.
Expedícia sa konala pod záštitou Masarykovej univerzity v Brne, na polárnej stanici Johanna Gregora Mendela, na ostrove Jamesa Rossa, ktorá je účelovým pracoviskom univerzity. V rámci vedeckého programu expedície sa realizoval výskum v oblasti ekofyziológie rastlín, botaniky, mikrobiológie, klimatológie, glaciológie, geomorfológie, hydrológie a geológie.
UPJŠ v Košiciach sa podieľala na ekofyziologických výskumoch chladnomilnej vegetácie na dlhodobých experimentálnych plochách, najmä zbere údajov o mikroklíme a fyziologickej aktivite machorastov a lišajníkov.

Posledná aktualizácia: 22.09.2017