UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Víťazom Falling Walls Lab Slovakia sa stal doktorand odboru Biofyzika z PF UPJŠ v Košiciach

Na pilotnom celoslovenskom podujatí  Falling Walls Lab, určenému mladým výskumníkom a inovátorom, ktoré sa konalo 29. 9.2017 v Bratislave v rámci Európskej noci výskumníkov 2017, si víťazstvo získal doktorand  biofyziky RNDr. Stanislav Hrivňak.

Falling Walls Lab je priestorom na prezentáciu inovatívnych myšlienok a výskumných projektov z najrozmanitejších vedných disciplín, kde výnimoční výskumníci, vedci, ako aj inovátori z radov podnikateľov a profesionálov môžu prezentovať svoje projekty.

Z celkového počtu sa bratislavského kola zúčastnilo 56 účastníkov z 10 krajín a 18 mladých výskumníkov dostalo príležitosť prezentovať svoje prelomové nápady a výsledky a získať priamu vstupenku na prestížne celosvetové finále v novembri tohto roka v Berlíne. Záštitu nad týmto jedinečným podujatím, ktorého cieľom je podporiť vedecké a podnikateľské inovatívne vízie a iniciovať a rozvíjať výmenu nápadov, inšpirácií a poznatkov medzi mladými výskumníkmi a profesionálmi z rôznych oblastí prevzal podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Organizátorom jeho prvého ročníka bola Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou, Žilinskou univerzitou, Technickou univerzitou v Košiciach, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenskou akadémiou vied, Slovenskou organizáciou pre výskum a vývoj (SOVVA) a Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD).

Traja zástupcovia UPJŠ v náročnej trojminútovej prezentácii v ostrej konkurencii prezentovali svoje riešenia. Víťazom súťaže sa stal RNDr. Stanislav Hrivňak - doktorand 3. ročníka odboru Biofyzika z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, so svojím riešením propagátorov röntgenového žiarenia pre koherentnú mikrotomografiu malých organizmov. Podľa slov doc. Uličného, školiteľa mladého vedca, porota pozostávajúca zo špičkových vedeckých osobností Slovenska  ocenila prínos mladého vedca k zlepšeniu zobrazovania tzv. Braggovho zväčšováka, ale aj skvelú suverénnu úroveň prezentácie vo veľmi krátkom čase. Zdôraznil, že výsledky práce tohto mladého talentovaného vedca výrazne posúvajú ich prácu v oblasti röntgenového zobrazovania.

 

Do berlínskeho finále postupuje 100 účastníkov z celého sveta. Každý z nich dostane príležitosť prezentovať svoj výskum, iniciatívu či podnikateľský model v trojminútovom formáte pred špičkovou porotou zloženou z akademikov, vedcov a zástupcov biznisu. Traja víťazi získajú finančnú výhru a predovšetkým príležitosť zopakovať svoje prezentácie ďalší deň na hlavnom pódiu prestížnej Falling Walls Conference.

Amatérska fotografia: prezident Falling Walls Slovakia prof. Moczo, spolu so zástupcom nemeckej agentúry DAAD, odovzdávajú ceny súťažiacim

Posledná aktualizácia: 03.10.2017