UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Úspech študenta gymnázia na medzinárodnej súťaži pre mladých vedcov je úspechom aj školiteľov z Ústavu fyzikálnych vied

V dňoch 22. 9. 2017 až 27. 9. 2017 sa uskutočnil 29. ročník súťaže Európskej únie pre mladých vedcov EUCYS 2017 v Tallinne, v Estónsku v rôznych oblastiach prírodných a sociálnych vied. Súťaže sa zúčastnilo 146 mladých vedcov z celého sveta s 89 projektmi.

Slovensko malo účasť vo fyzike, biológii a chémii. Študent 5. ročníka Miroslav Kurka  Gymnázia Trebišovská v Košiciach vypracoval projekt pod vedením doc. RNDr. Jána Füzera, PhD.RNDr. Samuela Dobáka, pracovníkov Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ, na tému:

Dynamic magnetization behavior in soft magnetic alloys of different structure

Za tento projekt získal špeciálnu cenu, plne hradený týždňový pobyt na Ústave Laue-Langevina ILL v Grenobli, Francúzsko.

Viac informácií


Posledná aktualizácia: 03.10.2017