UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Literárny fond udelil prémie za najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie v ak. r. 2016/2017

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu SR na svojom zasadnutí dňa 21.9.2017 udelil prémie za najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie v ak. r. 2016/2017 týmto študentom PF UPJŠ:

Ján Tóth (sekcia: Analytická chémia a Biochémia):  
   * Aplikácia redoxných vlastností astrafloxínu pre stanovenie chrómu (VI) spektrofotometrickou kinetickou metódou

Michal Varga (sekcia: Fyzikálna chémia) :
   * Nanorozmerné strieborné povrchy modifikované SAM

Dominika Gorniaková (sekcia: Botanika, zoológia a ekológia):
   * Môžu gény súvisiace s cytokinínmi ovplyvňovať akumuláciu kumarínov v Arabidopsis thaliana?

Patrícia Mertinková (sekcia: Bunková biológia a fyziológia živočíchov)
   * Štúdium odpovede buniek neurovaskulárnej jednotky na doménu HUVEC binding site proteínu OspA na úrovni    transkriptómu

Lea Nosáľová (sekcia: Genetika a mikrobiológia)
   * Bakteriálna mikroflóra termálnych minerálnych prameňov

Posledná aktualizácia: 09.10.2017