UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Odborná pracovníčka z Ústavu geografických vied bola zvolená na pozíciu generálneho sekretára Európskej speleologickej spoločnosti

Na Valnom zhromaždení Európskej speleologickej spoločnosti, ktoré sa konalo 17.9.2017 v belgickom Ferriéres, bola na pozíciu generálneho sekretára Európskej speleologickej spoločnosti na obdobie 4 rokov jednomyseľne zvolená RNDr. Alena Gessert z Ústavu geografie PF UPJŠ.  
Európska speleologická spoločnosť so sídlom v Luxemburgu združuje národné jaskyniarske spoločnosti 33 európskych štátov od roku 1990 a je oficiálnym partnerom Medzinárodnej speleologickej spoločnosti (UIS). Organizácia podporuje športovú aj vedeckú speleológiu vo všetkých jej formách, organizuje všetky aktivity a štruktúry, ktoré sú dôležité na naplnenie týchto cieľov - pracovné skupiny, stretnutia, konferencie.
Dr. Alena Gessert je dlhoročnou jaskyniarkou v rámci Speleoklubu UPJŠ v Košicach, realizuje geomorfologický a geochemický výskum jaskýň a povrchového krasu najmä v Slovenskom krase ale aj v zahraničí (Mexiko, Nemecko, Maďarsko, Čína).  V súčasnosti vedie bilaterálny projekt APVV SK-CN s partnerským pracoviskom v Guilline, Čína. Výsledky výskumu publikuje v odborných vedeckých časopisoch a aktívne aj vedu popularizuje  formou prednášok, napr. na festivale zodpovedného cestovania Iné cesty, určenému širokej verejnosti, ktorý sa v posledných rokoch koná na pôde univerzity.  
Zvolenie do pozície generálneho sekretára je prejavom medzinárodného uznania komunitou európskych speleológov.

Členovia FSE Bureau – zľava Jean-Claude Thies (Luxembursko) – prezident ECPC komisie, Ernest Geyer (Rakúsko) – vicetreasurer, Antonya Vlaykova (Bulharsko) – prezidentka Cave Rescue komisie, Ged Campion (Veľká Británia) – prezident FSE, Mladen Garašič (Chorvátsko) – Viceprezident FSE, Michael Laumanns (Nemecko) – vicesekretár, Alena Gessert (Slovensko) – generálny sekretár, Henk Goutiér (Holandsko) - treasurer

Posledná aktualizácia: 09.10.2017