UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Cenu za transfer technológií v kategórií INOVÁCIA získali zamestnanci PF UPJŠ

Cena za transfer technológií na Slovensku opäť poukázala aj na praktickú rovinu vedeckej práce, ktorá je veľmi dôležitá a potrebná pre bežnú prax.  Piaty ročník súťaže o Cenu tranferu technológií na Slovensku iba potvrdil,  že výskum orientovaný na prax je nielen aktuálnym trendom súčasnej vedy, ale aj jej  budúcnosťou. Vyhlasovateľom súťaže je Centrum vedecko-technických informácií SR a ceny sa slávnostne udeľujú vždy pri príležitosti konania konferencie s medzinárodnou účasťou Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí. Konferencia sa zároveň stala aj etablovanou platformou pre odbornú diskusiu o témach ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie. Tohto roku sa konala v dňoch 10. a 11. októbra 2017 v priestoroch centra. 

Cenu za transfer technológií v kategórii „INOVÁCIA“,  ktorá oceňuje najlepšie využiteľný výsledok vedeckovýskumnej práce, ktorý aktuálne prechádza procesom ochrany a komercializácie, získali zamestnanci Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ RNDr. PharmDr. Patrik Jakabčindoc. RNDr. Jozef Uličný, PhD. a kolektív, ktorí sú pôvodcami víťaznej technológie Kontrastovacia zmes a jej použitie. Inovácia je určená na lepšiu diagnostiku a samotnú liečbu v oblasti gastroenterológie.

„Výsledkom nášho riešenia je nová kontrastovacia látka, ktorá umožňuje ľahšie, bezpečnejšie a rýchlejšie odstraňovanie polypov tráviaceho traktu, z ktorých sa pri neliečení môžu vyvinúť karcinómy. Po štyroch rokoch od prvotného nápadu sme dospeli konečne do štádia, keď je možné s riešením ísť na verejnosť a hľadať najlepšiu cestu uplatnenia a rozšírenia tak, aby čo najskôr prinášal úžitok pacientom,“ povedal na margo inovácie Dr. Jakabčin. 

Viac informácií

Posledná aktualizácia: 17.10.2017