UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Workshop EAADS venovaný výskumným oblastiam riešeným v rámci projektu APVV

Na pôde Ústavu informatiky PF UPJŠ  sa v dňoch 14.-16. novembra 2017 uskutoční "Workshop on Efficient Algorithms, Automata and Data Structures" (EAADS) venovaný výskumným oblastiam riešeným v rámci projektu APVV-15-0091, ktorého garantom je prof. Viliam Geffert.

Okrem prezentácie vybraných výsledkov dosiahnutých v rámci riešenia projektu, súčasťou workshopu bude aj 7 pozvaných prednášok   výskumníkov z Nemecka, Holandska, Slovinska, Maďarska a Rumunska. Nosnými témami tohtoročného workshopu sú grafové a optimalizačné algoritmy, výpočtová a stavová zložitosť a prírodou inšpirované výpočtové modely.

Viac informácií: https://eaads-workshop.science.upjs.sk/2017/

Posledná aktualizácia: 08.11.2017