UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Prijatie študentov dekanom PF UPJŠ pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva prijal na pôde fakulty dňa  21. novembra 2017 dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach študentov, ktorí v akademickom roku 2016/2017 dosahovali vynikajúce plnenie študijných povinností a úspešne reprezentovali fakultu v rôznych oblastiach činnosti. Pri tejto príležitosti sa prijatia zúčastnili aj študenti, ktorí v ak. roku 2016/2017 plnili úlohy v rámci výkonu študentskej pomocnej vedeckej sily a študentskej  pomocnej pedagogickej sily.

Srdečne gratulujeme!

Pochvalné uznanie dekana a mimoriadne štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností ako aj za reprezentáciu fakulty bolo udelené týmto študentom PF UPJŠ:

Bc. Dominika Gorniaková 1BPsmu
Bc. Lea Nosáľová 1GMCm
Mgr. Dajana Ručová 2Frd
Bc. Zuzana Ontkovičová 2MFmu
Bc. Nikolas Király 2ACHm
Filip Čižmár 3CHb
Samuel Homolya 3CHb
Bc. Kristína Krochtová 1OCHm
Bc. Veronika Bodnárová 2OCHm
Bc. Eva Kováčová 2OCHm
Bc. Michaela Linková 1Im
Bc. Rudolf Pavel 1Im
Bc. Slavomír Slovenkai 1Im
Tomáš Kekeňák 2Ib
Bc. Dávid Uhrík 2IMm
Patrik Bak 3Ib

 


Posledná aktualizácia: 22.11.2017