UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny 2017

Vedenie fakulty pozýva študentov, učiteľov ale aj absolventov a širokú verejnosť na stretnutie s vedcami Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, ktorí  priblížia problematiku výskumu, za ktorý boli udelené Nobelove ceny 2017 v kategóriách Fyzika, Chémia, Fyziológia/medicína. Podujatie  ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny 2017 sa uskutoční dňa 7. decembra 2017 v Historickej aule UPJŠ, Šrobárova 2.

Dňa 8. decembra 2017 sa vedci stretnú so žiakmi a učiteľmi stredných škôl na pôde fakulty v aule prof. Prasličku/RB0A5.

PREDNÁŠKY

Gravitačné okno do vesmíru

doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.

Anotácia: Nobelova cena za fyziku bola v tomto roku udelená za jeden z najvýznamnejších úspechov modernej fyziky. Pomocou laserových interferometrov LIGO boli po prvý krát priamo detegované gravitačné vlny, ktorých existenciu pred viac ako 100 rokmi predpovedal Albert Einstein. Priama detekcia gravitačných vĺn tak otvorila úplne nové „okno do vesmíru“, čo môže mať zásadný dopad na výskum evolúcie hviezd a hviezdnych sústav, ako aj celého vesmíru.

Kryo-elektrónová mikroskopia - nový nástroj na štúdium biomolekúl

Mgr. Vladimír Komanický, PhD. 

Anotácia: Vyvinutie kryo-elektrónovej mikroskopie otvorilo dosiaľ nevídané možnosti pri zobrazovaní štruktúry biologických molekúl. Udelenie tohoročnej Nobelovej ceny za chémiu je príkladom, že pomerne jednoduchá  technologická inovácia vie niekedy priniesť  vo vede väčší prelom ako objavenie nových javov a procesov. Táto metóda ľudstvu otvára nové horizonty nielen v skúmaní živého sveta naokolo, ale aj v lepšom pochopení nás samých.

Záhada mechanizmu biologických hodín  vyriešená 

prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc.

Anotácia: Tohtoročná Nobelova cena za fyziológiu a medicínu bola udelená za objav molekulárneho mechanizmu fungovania vnútorných biologických hodín, prítomných vo všetkých živých organizmoch od baktérií až po človeka a za spôsoby ich synchronizácie rytmickými faktormi prostredia. Ich chod určuje priebeh  prakticky všetkých fyziologických funkcií organizmu a vytvára tak jednotu časovej organizácie tela a  prostredia. Ukázali, že vlastnosti hodín sú geneticky fixované a sú súčasťou genómu každej bunky.

Posledná aktualizácia: 30.11.2017