UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Úspech študenta doktorandského štúdia Informatika v súťaži ACM SPY o najlepšiu diplomovú prácu

Na pôde Matematicko-fyzikálnej fakulty Karlovej univerzity v Prahe sa dňa 7. decembra 2017 konal 8. ročník súťaže českých a slovenských študentov o najlepšiu diplomovú prácu ACM SPY. Akademická porota vybrala iba deväť, z viac ako 1800, diplomových prác zo 16 českých a slovenských univerzít. Medzi deviatich finalistov postúpil aj Mgr. Tomáša Bajtoš, študent doktorandského štúdia Informatiky na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach s diplomovou prácou Analýza botnetov pomocou honeypotov, ktorú vypracoval pod vedením RNDr. JUDr. Pavla Sokola, PhD., vedúceho Centra aplikovane informatiky PF UPJŠ. Práca bola súčasne ocenená aj Cenou odborných novinárov 2017. Táto cena je udeľovaná formou anonymnej ankety panelom IT, technologických, business a marketingových novinárov. Zaujala svojimi možnosťami praktického využitia.

Srdečne blahoželáme!

Viac o súťaži nájdete na: http://www.itspy.cz/sk/


Posledná aktualizácia: 11.12.2017