UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Najlepším startupom roka na Slovensku sa stala SAFTRA Photonics, s.r.o.

Spoločnosť SAFTRA Photonics, ktorá vznikla v roku 2014 ako start-up na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach a ktorej zakladateľom a výkonným riaditeľom je prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., Katedra biofyziky Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ, získala hlavnú cenu v prestížnej súťaži Startup Awards 2017. Táto cena jej bola udelená vo finále v poradí už siedmeho ročníka tohto najväčšieho start-upového podujatia na Slovensku, ktoré sa uskutočnilo 1. decembra 2017 v Národnom divadle v Bratislave. Významné ocenenie získala SAFTRA Photonics, s.r.o. za projekt NanoScreen, ktorý sa zaoberá vývojom prenosného senzora na detekciu perzistentných organických polutantov vo vodnom prostredí a potravinách.

Podrobnejšie informácie o tomto podujatí a úspechu spoločnosti SAFTRA Photonics a tímu prof. Miškovského sú uvedené na nasledujúcich web-ových stránkach:

Foto: Tomáš Halász, MONO.sk

Posledná aktualizácia: 11.12.2017