UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny 2017

Najprestížnejšie vedecké ocenenie Nobelova cena sa udeľuje každý rok za významný alebo prelomový výskum, technické objavy či za prínos pre ľudstvo vo fyzike, chémii, medicíne, literatúre a v boji za mier. V dňoch 7. a 8. decembra 2017 sa na pôde fakulty po prvýkrát konalo stretnutie s vedcami Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, ktorí priblížili nielen študentom a učiteľom, ale aj širokej verejnosti problematiku výskumu, za ktorý boli udelené Nobelove ceny 2017 v kategóriách Fyzika, Chémia, Fyziológia/medicína.

Prvýkrát boli Nobelove ceny udeľované v roku 1901. Mená držiteľov cien sa zverejňujú každoročne v priebehu októbra. Ceremoniál sa uskutočňuje v Štokholme, vždy 10. decembra, v deň výročia Nobelovej smrti.

     [cit. 2017-12-11] Dostupné z: http://nobelprize.org

Gravitačné okno do vesmíru

doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.

Anotácia: Nobelova cena za fyziku bola v tomto roku udelená za jeden z najvýznamnejších úspechov modernej fyziky. Pomocou laserových interferometrov LIGO boli po prvý krát priamo detegované gravitačné vlny, ktorých existenciu pred viac ako 100 rokmi predpovedal Albert Einstein. Priama detekcia gravitačných vĺn tak otvorila úplne nové „okno do vesmíru“, čo môže mať zásadný dopad na výskum evolúcie hviezd a hviezdnych sústav, ako aj celého vesmíru.

      [cit. 2017-12-11] Dostupné z: http://nobelprize.org

Kryo-elektrónová mikroskopia - nový nástroj na štúdium biomolekúl.

Mgr. Vladimír Komanický, PhD. 

Anotácia: Vyvinutie kryo-elektrónovej mikroskopie otvorilo dosiaľ nevídané možnosti pri zobrazovaní štruktúry biologických molekúl. Udelenie tohoročnej Nobelovej ceny za chémiu je príkladom, že pomerne jednoduchá  technologická inovácia vie niekedy priniesť  vo vede väčší prelom ako objavenie nových javov a procesov. Táto metóda ľudstvu otvára nové horizonty nielen v skúmaní živého sveta naokolo, ale aj v lepšom pochopení nás samých.

     [cit. 2017-12-11] Dostupné z: http://nobelprize.org

Záhada mechanizmu biologických hodín  vyriešená  

prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc.

Anotácia: Tohtoročná Nobelova cena za fyziológiu a medicínu bola udelená za objav molekulárneho mechanizmu fungovania vnútorných biologických hodín, prítomných vo všetkých živých organizmoch od baktérií až po človeka a za spôsoby ich synchronizácie rytmickými faktormi prostredia. Ich chod určuje priebeh  prakticky všetkých fyziologických funkcií organizmu a vytvára tak jednotu časovej organizácie tela a  prostredia. Ukázali, že vlastnosti hodín sú geneticky fixované a sú súčasťou genómu každej bunky.

 

Záznam prednášok: http://archive.tp.cvtisr.sk?25897269

 


Posledná aktualizácia: 12.12.2017