UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

PF UPJŠ je naďalej spoluorganizátorom Zimnej školy z abstraktnej analýzy

Aj tento rok sa zamestnanci z Ústavu matematických vied spolupodieľajú na organizácii Zimnej školy z abstraktnej analýzy, sekcie Teória množín a Topológia v rámci Višegrádskeho grantu (http://visegradfund.org/), ktorá sa uskutoční v dňoch od 27. januára do 3. februára 2018 v Hejniciach, v Českej republike. Vďaka tomuto grantu bol mnohým doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom z krajín Višegrádskej štvorky, čiastočne alebo úplne, odpustený registračný poplatok.  Tento pokrýva ubytovanie a stravovanie počas konferencie. Detailné informácie http://www.winterschool.eu.

Posledná aktualizácia: 12.01.2018