UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Stretnutie vedenia PF UPJŠ so zamestnancami fakulty pri príležitosti ich životného jubilea

Vedenie fakulty sa tradične začiatkom roka stretáva s aktuálnymi, ale aj bývalými dlhoročnými zamestnancami fakulty, ktorí v predchádzajúcom roku oslávili významné životné jubileum 65, 70, 75 – 95 rokov veku.
Dekan fakulty, docent Gabriel Semanišin, za prítomnosti prodekanov profesora Pavla Mártonfiho, docenta Mariána Kireša, tajomníčky fakulty inžinierky Lenky Labancovej a predsedu AS PF UPJŠ profesora Martina Bačkora, sa dňa 30. januára 2018 stretol s jubilantmi v príjemnom prostredí univerzitnej kaviarne Minerva.  

Stretnutia sa zúčastnili : prof. RNDr. Eva Mišúrová, CSc., doc. RNDr. Valéria Skřivánková, CSc.,
prof. Ing. Marián Antalík, DrSc., prof. RNDr. Mirko Horňák, CSc., prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc., prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc., doc. RNDr. Cyril Lenárt, CSc., doc. RNDr. Ján Ohriska, CSc.

Zo stretnutia sa ospravedlnili: prof. RNDr. Gabriela Martinská, CSc. ,  prof. RNDr. Miroslav Repčák, DrSc., doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.,  Viera Mižáková, Mária  Melničáková, Jozef Velk

Menovaným jubilantom srdečne gratulujeme!

Na stretnutie boli pozvané aj pani Erika Pažinová, dlhoročná zamestnankyňa dekanátu fakulty a pani Anna Michalčová, zamestnankyňa Ústavu biologických vied, ktoré v r. 2017 svoj pracovný pomer na PF UPJŠ ukončili.  Pani Pažinová sa zo stretnutia ospravedlnila.

 


Posledná aktualizácia: 31.01.2018