UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Doktorand Ústavu matematických vied získal ocenenie na medzinárodnej konferencii FSTA 2018

V dňoch 28.01.2018-02.02.2018 sa konala v poradí už 14. medzinárodná konferencia  Fuzzy Set Theory and Applications, FSTA 2018. Konferencia sa koná pravidelne každé dva roky za účasti odborníkov z viac ako 20 krajín a je venovaná najnovším výsledkom v oblasti teórie fuzzy množín, fuzzy integrálov a ich aplikáciám.

Po prvýkrát sa organizátori tento rok rozhodli oceniť kvalitu a prejav študentských vystúpení. Za svoju prezentáciu On integral inequalities for the smallest semicopula-based universal integral ocenenie získal Mgr. Anton Hovana, doktorand Ústavu matematických vied PF UPJŠ. Organizátori sa rozhodli udeliť ocenenie len dvom najlepším študentským vystúpeniam.  Doktorand Anton Hovana sa tak zaradil medzi dvojicu najlepších. 

Blahoželáme a prajeme veľa úspechov!


Posledná aktualizácia: 20.02.2018