UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Regionálne kolo Turnaja mladých fyzikov 2018

V pondelok 19. 2. 2018 sa na Prírodovedeckej fakulte uskutočnilo regionálne kolo Turnaja mladých fyzikov (www.tmfsr.sk). Do súťaženia sa zapojilo 15 tímov z 10 stredných škôl Košického a Prešovského kraja. Súťažiaci v troch fyzbojoch prezentovali, oponovali a recenzovali 17 úloh 31.ročníka TMF. Fyzboje prebiehali paralelne v štyroch miestnostiach, kde vystúpenie hodnotili trojčlenné komisie. Získané body ako aj výsledné poradie družstiev a jednotlivcov svedčí o kvalitnej príprave súťažiacich pod odborným vedením učiteľov fyziky. Z regionálneho kola postupujú družstvá do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční 18. - 20. apríla 2018 v Bratislave. Vybrané družstvo bude reprezentovať Slovensko na otvorenom Rakúskom kole TMF apríla v Leobene v Rakúsku. Najlepší riešitelia vytvoria národné družstvo, ktoré bude koncom júla súťažiť na medzinárodnom kole IYPT 2108 (http://iypt.org) v Číne.

Bodové hodnotenie a výsledné poradie družstiev

Bodové hodnotenie a výsledné poradie jednotlivcov


Posledná aktualizácia: 25.02.2018