UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Workshopy v rámci projektu UVP Technicom

V rámci realizácie projektu UVP Technicom sa uskutočnia dva workshopy, ktorých cieľom je zhodnotiť doterajšie výsledky projektu Technicom, informovať riešiteľov projektu aj Ďalších záujemcov o možnostiach využívania vytvorenej vedecko-výskumnej infraštruktúry a prediskutovať východiská pre ďalšiu udržateľnosť výsledku projektu.

 

Program workshopu v rámci Aktivity 1.2  Program workshopu v rámci Aktivity 2.4  

 

Posledná aktualizácia: 05.03.2018