UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Úspech doktorandky z ÚBEV PF UPJŠ v súťaži mladých onkológov

Nadácia Výskum rakoviny oslávila tohto roku 25. výročie svojho založenia. V rámci Dňa výskumu rakoviny 2018 Nadácia už dlhé roky organizuje súťaž mladých onkológov, ktorá sa realizuje v štyroch kategóriách – študent strednej školy, študent vysokej školy, študent VŠ – doktorand a mladý vedecký pracovník do 35 rokov s ukončeným  PhD. štúdiom. Na tohtoročnej súťaži sa zúčastnil rekordný počet 37 súťažiacich. V rámci kategórie študent VŠ – doktorand súťažilo 16 doktorandov. Prírodovedeckú fakulta v tejto kategórii úspešne reprezentovala RNDr. Jana Vargová z Ústavu biologických a ekologických vied, Katedry bunkovej biológie, ktorá sa umiestnila na I.  mieste. Slávnostné odovzdanie cien bolo súčasťou galakoncertu konaného v Slovenskom komornom divadle – Národnom dome v Martine. 

Srdečne gratulujeme!

 

 

Posledná aktualizácia: 19.03.2018