UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Zlatá promócia absolventov magisterského štúdia PF UPJŠ z roku 1968

Po roku sa historická aula Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach opäť zaplnila bývalými absolventmi magisterského štúdia, ktorí ukončili štúdium pred 50 rokmi, v roku 1968.

Z 28 pozvaných absolventov ich 21 prišlo na pôdu svojej univerzity, aby v aule, v ktorej kedysi vyslovili slávnostné „Spondeo ac polliceor“, prevzali z rúk dekana PF UPJŠ doc. RNDr. Gabriela Semanišina, CSc. diplom, potvrdzujúci  absolutórium v príslušnom, nimi absolvovanom študijnom odbore. Prevzatím diplomu opätovne potvrdili, že ich profesijný život a aj osobný život je nerozlučne spätý s prírodnými vedami, matematikou a informatikou a sú na to patrične hrdí. Pred 50 rokmi zažívali chvíle, ktoré odvtedy zažívali a zažívajú mnohé ďalšie generácie absolventov Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika.

Po skončení slávnostného ceremoniálu sa absolventi zvítali nielen so svojimi bývalými kolegami, z ktorých s mnohými sa nevideli celé polstoročie, ale i so svojimi bývalými učiteľmi. Atmosféra v sále sa naplnila radosťou a spomienkami a na chvíľu sa akoby zastavil čas. A z absolventov, ročníka 1968, sa akoby zázrakom opäť stali tí poznania chtiví, sebavedomí, ambiciózni mladí  študenti.

To, že Zlatá promócia sa stáva hodnotnou tradíciou fakulty potvrdzujú slová jednej z absolventiek ročníka 1968:

Chcela by som sa Vám poďakovať za skvelý a nezabudnuteľný zážitok. Iste Vám príprava dala veľa práce, ale myslím, že Vaša námaha sa vyplatila, lebo nielen ja, ale aj ostatní zúčastnení ocenili skvelú organizáciu, dôstojný priebeh a príjemnú atmosféru. 

S väčšinou bývalých spolužiakov sme sa stretli prvýkrát po päťdesiatich rokoch a mali sme si čo povedať. Ale mňa osobne ešte viac potešili srdečné rozhovory s mojimi bývalými študentmi a neskoršími kolegami. Pána dekana, ako aj všetkých prodekanov dobre poznám, lebo boli mojimi študentmi, jednými z najlepších. Myslím si teda, že fakulta je v dobrých rukách a ide dobrým smerom. Veľmi ma to teší, lebo fakulta je tak trochu stále aj moja. Vážim si tiež záujem vedenia fakulty o starých absolventov.

Do ďalšej práce prajem celej fakulte a jej vedeniu veľa úspechov.

doc. RNDr. Judita Lihová, CSc.

Fotogaléria z promócie v r. 1968

Absolventi magisterského štúdia na PF UPJŠ, rok ukončenia 1968

Ladislav Chmelík  učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov biológia – chémia

Emília Raganová  učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov biológia – chémia

Mgr. Cecília Janovčíková učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov biológia – chémia

Marta Laluchová učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov biológia – chémia

Mgr. Lívia Podhájecká učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov biológia – chémia

Bohumil Rybák učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov biológia – chémia

Jela Škrančíková učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov biológia – chémia    

Mgr. Bernardína Valašteková učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov biológia – chémia

doc. RNDr. Eva Vargová, CSc.  fyzika  

Štefan Filka fyzika  

Klára Sinčáková fyzika

Božena Babejová učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov fyzika – chémia

Mgr. Mária Beňová učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov fyzika – chémia

RNDr. Viera Halková učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov fyzika – chémia

Eva Kanderová učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov fyzika – chémia

Marta Hricová učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov fyzika – chémia

Mgr. Daniela Hugecová učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov fyzika – chémia

Eva Kondásová učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov fyzika – chémia

Gabriela Michalčáková učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov fyzika – chémia

RNDr. Anton Kuchta učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov fyzika – chémia

Adriana Langová učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov fyzika – chémia

Viera Matijová učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov fyzika – chémia

Alžbeta Paulinová učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov fyzika – chémia

Mgr. Terézia Kövesiová učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov fyzika – chémia

Denisa Krajnik učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov fyzika – chémia

RNDr. Ružena Tichá  učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov fyzika – chémia

Mgr. Viera Urdzíková učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov fyzika – chémia

prof. RNDr. Katarína Györyövá, DrSc. chémia

RNDr. Zuzana Kováčová chémia

Irena Pronská chémia

RNDr. Magdaléna Fábryová  matematika

doc. RNDr. Judita  Lihová, CSc.  matematika

RNDr. Anna Sitárová, CSc.  matematika

Ružena Kilíková učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov matematika – fyzika

Kveta Rusnáková učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov matematika – fyzika

♦ ♦ ♦

TV Kosice dnes: zaznam zo Zlatej promocie

www.cas.sk: Prírodovedkyne sa stretli po 50 rokoch: Spoznáte sedemdesiatničky na fotke z roku 1968?

♦ ♦ ♦


Posledná aktualizácia: 23.04.2018