UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Botanika opäť vo vysielaní rádia Regina

V relácii Rádia Regina s názvom SVET OKOLO NÁS, opäť pokračuje rubrika venovaná botanickej tematike.  Doktorand Katedry botaniky ÚBEV PF UPJŠ RNDr. Martin Pizňak, v nej predstaví „polopate“ život rastlín v ďalších štyroch častiach. 

Posledná aktualizácia: 27.04.2018