UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Privítame účastníkov československého kola 19. ročníka ŠVOČ v matematike a informatike

Je veľkou cťou pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, že môže v tomto pre Čechov a Slovákov symbolickom roku, na svojej pôde v Košiciach hostiť záverečné československé kolo 19. ročníka súťaže ŠVOČ v matematike a informatike.
Len pripomeňme, že i na oslavu 20. výročia vzniku Československa v roku 1938 boli práve Košice vybrané ako miesto pre realizáciu veľkolepo poňatej Výstavy východu ČSR spojenej so založením Slovenskej technickej univerzity. Samotná súťaž sa uskutoční  25. mája 2018, so začiatkom o 8:30 h v areáli Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Mladí talentovaní študenti matematiky a informatiky z celého Česka a Slovenska predstavia svoje dosiahnuté výsledky pred odbornými porotami v štyroch matematických a troch informatických sekciách.

Viac informácií o súťaži nájdete na svoc2018.science.upjs.sk

Študenti a vyučujúci Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sú na prezentáciách vítaní.

Posledná aktualizácia: 10.05.2018