UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Privítali sme účastníkov československého kola 19. ročníka ŠVOČ v matematike a informatike

Je veľkou cťou pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, že mohla v tomto pre Čechov a Slovákov symbolickom roku, na svojej pôde v Košiciach hostiť záverečné československé kolo 19. ročníka súťaže ŠVOČ v matematike a informatike.
Len pripomeňme, že i na oslavu 20. výročia vzniku Československa v roku 1938 boli práve Košice vybrané ako miesto pre realizáciu veľkolepo poňatej Výstavy východu ČSR spojenej so založením Slovenskej technickej univerzity. Samotná súťaž sa uskutočnila  25. mája 2018, so začiatkom o 8:30 h v areáli Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Mladí talentovaní študenti matematiky a informatiky z celého Česka a Slovenska predstavili svoje dosiahnuté výsledky pred odbornými porotami v štyroch matematických a troch informatických sekciách.

Na súťaži vystúpilo okolo 50 študentov, ktorí predstavili svoje výskumné práce dokopy v siedmych sekciách, štyroch matematických a troch informatických. Záber prác bol dosť široký. Študenti riešili také problémy ako odhaľovanie nekalých praktík pri verejných zákazkách, úsmevné nezrovnalosti pri cenách opcií, prideľovanie počtu kresiel v parlamente, cestnej premávke. Zaoberali sa prvkami umelej inteligencie, opravou diakritiky v texte, počítačovým generovaním odevov, identifikáciou stalaktitov v 3D modeli jaskyne, autonómnymi technológiami, internetom vecí alebo bezpečnosťou na internete.     

Výsledky súťaže nájdete na svoc2018.science.upjs.sk

 

Posledná aktualizácia: 30.05.2018