UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Promócie absolventov

magisterského štúdia Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v akademickom roku 2017/2018

Po absolvovaní štátnej skúšky v roku 2018 sa uskutočnia slávnostné promócie absolventov magisterského stupňa štúdia

Termín: 25. jún 2018
Miesto: Aula LF UPJŠ, Tr. SNP 1
Čas:
9.30 h – študijný odbor B, VE, všetky kombinácie učiteľského štúdia
Nástup promovaných na nácvik promočného aktu:
8.30 h
11.30 h – študijný odbor F, CH, G, I , M

Nástup promovaných na nácvik promočného aktu:
10.30 h

Každý promovaný si môže pozvať max. 10 hostí

Kvôli pokojnému a slávnostnému priebehu promočného aktu Vás žiadame o dodržiavanie stanovených termínov nástupu.
Fotografické snímky zhotoví firma FOTO ŠTÚDIO OMEGA, Štefánikova 6, Košice (6233883).

Posledná aktualizácia: 29.05.2018