UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Vzdelávací pobyt učiteľov fyziky v CERNe

V dňoch 16-24.júna 2018 sa uskutoční v poradí už siedmy vzdelávací pobyt učiteľov fyziky v CERNe. Cieľom pobytu je poskytnúť učiteľom fyziky prístup k najnovším poznatkom vedy a výskumu priamo v unikátnom vedecko-výskumnom pracovisku – Európskej organizácii pre jadrový výskum CERN pri Ženeve. Semináre, prednášky, návštevy laboratórií a exkurzie budú zabezpečované špičkovými slovenskými a českými odborníkmi v tejto oblasti.

Vzdelávací pobyt organizuje Oddelenie didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ v Košiciach, Európska organizácia pre jadrový výskum CERN v spolupráci so Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou za finančnej podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Výboru pre spoluprácu s CERN a Slovenskej fyzikálnej spoločnosti. V tomto roku navštívi CERN spolu 36 učiteľov fyziky z celého Slovenska.

Podrobný program vzdelávacieho pobytu nájdete na https://indico.cern.ch/event/647772/timetable/

Informácie o predchádzajúcich vzdelávacích pobytoch nájdete na https://ufv.science.upjs.sk/_projekty/cern/index.php


Posledná aktualizácia: 11.06.2018