UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Laureátkou súťaže L´Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede 2018

v kategórii do 35 rokov sa stala doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD. s projektom: Nové katódové materiály na báze nanoštruktúrovaných kompozitov síra-uhlík pre Li-iónové batérie

Batérie lítium-síra sú novým typom batérií, ktoré by sa mali využívať vo vysoko energeticky náročných aplikáciách ako sú napríklad elektromobily, roboty či stacionárne uskladnenie energie z obnoviteľných zdrojov. Tieto batérie neobsahujú žiadne ťažké kovy ako väčšina dnes používaných Li-iónových batérií, sú oveľa bezpečnejšie, lacnejšie a využívajú ľahko dostupné materiály. Existuje však niekoľko závažných problémov, ktoré stále bránia sériovej výrobe týchto batérií ako sú napríklad nízka cyklovateľnosť a objemové zmeny počas cyklovania. Cieľom projektu je riešenie týchto problémov použitím rôznych kompozitných materiálov na báze uhlíka a síry s rôznou 2D a 3D štruktúrou. Využívame napríklad uhlíkové nanočastice, nanovláka, nanotrubičky, nanorúrky a ich kombináciou so sírou sa snažíme vytvoriť štrukúru, ktorá bude stabilná a zaručí dlhú životnosť a cyklovateľnosť s vysokou kapacitou. Dôležitá je taktiež príprava a testovanie malých reálnych prototypov Li-S batérií, pričom výsledky tohto výskumu by mohli prispieť ku komercializácií tohto typu batérií.

Z celkového počtu overených a prihlásených vedeckých prác 58 kandidátok bolo 35 mladých vedkýň v kategórii do 35 rokov.

Medzi 12 finalistiek sa prebojovali aj RNDr. Zuzana Jurašeková, PhD. z Katedry biofyziky Ústavu fyzikálnych vied a RNDr. Veronika Huntošová, PhD. z Centra interdisciplinárnych biovied TIP UPJŠ v Košiciach.

Medzinárodný projekt L'Oréal For Women In Science vznikol v roku 1998 na základe spolupráce organizácie UNESCO a spoločnosti L'Oréal s cieľom podporiť ženy pôsobiace na poli vedy a oceniť ich úsilie. Od svojho vzniku sa program postupne rozšíril do mnohých svetových krajín a ocenil viac ako 2 500 žien zo 110 krajín. Medzinárodný projekt spoločnosti L'Oréal a Svetovej organizácie UNESCO Pre ženy vo vede bol v roku 2016 slávnostne uvedený aj na Slovensku.

Viac informácie je k dispozícii na www.prezenyvovede.sk


Posledná aktualizácia: 19.06.2018