UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Prírodovedecká fakulta UPJŠ je opäť spoluorganizátorom 57. floristického kurzu Slovenskej a Českej botanickej spoločnosti

V dňoch 1. júla – 7. júla 2018 v Bardejove sa uskutoční 57. floristický kurz, na ktorom sa stretne viac ako sto účastníkov, profesionálnych botanikov a botanikov – amatérov, študentov a ďalších záujemcov o botaniku, ktorí budú skúmať širšie okolie Bardejova a zároveň sa od vedúcich exkurzií učiť spoznávať rastliny tohto regiónu.

Spoluorganizátormi kurzu sú Slovenská botanická spoločnosť, Česká botanická spoločnosť, Štátna ochrana prírody SR a Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach. Tradícia floristických kurzov začína v roku 1957. Od tohto roku sa floristické kurzy, vtedy Československej botanickej spoločnosti, konali každoročne na území ČR. Až od roku 1991 sa vďaka nadšeniu práve pracovníkov Katedry botaniky PF UPJŠ začali uskutočňovať aj na Slovensku. Prvý kurz sa uskutočnil v Starej Ľubovni. Od týchto čias sa na východnom Slovensku organizuje kurz raz za 9 rokov, celkovo na Slovensku raz za 3 roky. Na východe Slovenska sa okrem Starej Ľubovne uskutočnil kurz ešte v Gelnici (r. 2000) a v Trebišove (r. 2009). V tomto roku zavíta do mesta Bardejov a jeho krásneho okolia.

http://sbs.sav.sk/seminars.html a https://botanospol.cz/cs/node/2135

 

Posledná aktualizácia: 28.06.2018