UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Jednou z dvoch víťaziek 5. ročníka Ceny Crytur je študentka chémie PF UPJŠ

5. ročník „Ceny Crytur“ má dve jednoznačné víťazky. Prvú cenu získali Dominika Capková z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a študentka z pražského ČVUT. Porota zložená z vedeckých pracovníkov Crytur spol. s.r.o. hodnotila takmer štyridsať diplomových prác z oblasti materiálových vied, autormi ktorých boli študenti českých ale aj slovenských vysokých škôl.  

Súťaž bola vyhlásená spoločnosťou Crytur spol. s r.o. v spolupráci s portálom Careermarket.cz.

Dominika Capková, druhá víťazka, ktorá v tomto akademickom roku úspešne ukončila štúdium fyzikálnej chémie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, získala aj finančnú výhru za prácu „Príprava a charakterizácia nanokompozitných materiálov pre post lítium-ionové batérie“ pod vedením doc. RNDr. Andrey Strakovej Fedorkovej, Ph.D z Ústavu chemických vied PF UPJŠ, Katedry fyzikálnej chémie.

Okrem autorov troch víťazných diplomových prác  boli ocenení aj ich školitelia. Výrazným prvkom tohtoročnej súťaže bola cielená spolupráca autorov s európskymi zahraničnými pracoviskami. Po ukončení slávnostného ceremoniálu vyhlásenia výsledkov mali víťazi možnosť zoznámiť sa s R/D programom sponzora súťaže, navštívili jednotlivé prevádzky zamerané na pestovanie a následné opracovávanie monokryštálov až po montáž do podoby konečných produktov, napr. pre  elektrónovú mikroskopiu, laserové technológie či výkonné LED diódy.

Dominike a pani docentke gratulujeme k spoločnému úspechu!

 

Posledná aktualizácia: 13.07.2018