UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Medzinárodná konferencia zameraná na úpravu a spracovanie prírodných surovín a ich odpadov

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Ústavom geotechniky SAV v Košiciach organizujú v októbri 2018 piaty ročník medzinárodnej konferencie Biotechnológie a kovy (2. cirkulár), ktorá bude venovaná najnovším trendom  využitia aplikovanej mikrobiológie a biotechnológií pri úprave a spracovaní prírodných surovín a ich odpadov.

Konferencia sa uskutoční 11. a 12.októbra 2018 na pôde Výskumného centra Promatech so sídlom na Watsonovej 47 v Košiciach.

Témy konferencie:

  • Biotechnologické postupy odstraňovania kovov/polokovov z pôdy, vody a ovzdušia.
  • Spracovanie odpadov s obsahom kovov pomocou biotechnológií.
  • Využitie aplikovanej mikrobiológie pri čistení životného prostredia.
  • Aplikácia biotechnologických metód v praxi.

 

Viac informácií + záväzná prihláška

Posledná aktualizácia: 16.07.2018