UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Najlepšie hodnotená prezentácia 15. medzinárodného sympózia o nových a nano materiáloch

Cenu za najlepšiu prezentáciu 15. medzinárodného sympózia o nových a nano materiáloch, konaného začiatkom júla 2018 v Portugalsku, získal profesor Andrej Oriňák z Ústavu chemických vied PF UPJŠ. Spoluautormi prezentácie s názvom „Corrosion of Open Cell Iron-based Biomaterials for Bone Repair Applications“ boli prof. R. Oriňáková, Mgr. R. Gorejová, M. Kupková, RNDr. M. Hrubovčáková.

 

Posledná aktualizácia: 16.07.2018