UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

27. workshop „Cycles and Colourings“

Ústav matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Ústavom matematiky Fakulty matematiky a prírodných vied TU Ilmenau v Nemecku organizuje 27. workshop „Cycles and Colourings. Tento ročník je venovaný 70. narodeninám profesora Stanislava Jendroľa, jedného zo zakladateľov a dlhoročných organizátorov workshopu. Tento workshop s medzinárodnou účasťou sa koná v dňoch 2. - 7. septembra 2018 v hoteli Atrium v Novom Smokovci a je zameraný na prezentáciu najnovších výsledkov o kružniciach, farbeniach a príbuzných témach v rámci teórie grafov.

Posledná aktualizácia: 28.08.2018