UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Periodická sústava mladých chemikov sveta

Medzinárodná únia čistej a aplikovanej chémie IUPAC vyhlásila, pri príležitosti osláv 100. výročia svojho vzniku a pri príležitosti  Medzinárodného dňa periodickej sústavy, vytvorenie Periodickej sústavy mladých chemikov sveta. Za každým z vybraných prvkov sústavy sa skrýva jeden zo 118 výnimočných mladých chemikov z celého sveta, ktorí boli a budú na toto ocenenie nominovaní. Výsledná periodická sústava má zdôrazňovať rozmanitosť kariér, kreativitu a oddanosť mladých chemikov predstavujúcich poslanie a základné hodnoty organizácie IUPAC. Približne osem prvkov bude odhalených v každom mesiaci od začiatku júla 2018 do júla 2019.

21. augusta 2018 na Stretnutí Americkej Chemickej Spoločnosti v meste Boston, v USA boli odhalené nasledujúce štyri prvky: fosfor, kobalt, platina a nikel. Medzi štyroch úspešných mladých chemikov, za prvok platina,  sa zaradila aj doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD. z Ústavu chemických vied, Katedry fyzikálnej chémie.

Srdečne gratulujeme!

Viac:  https://iupac.org/100/pt-of-chemist/

 

Medzinárodná únia čistej a aplikovanej chémie (IUPAC)

Medzinárodná únia čistej a aplikovanej chémie (IUPAC) je svetovým lídrom v chemickej nomenklatúre a v terminológii (vytvorenie názvov nových prvkov periodickej sústavy, štandardizovanie nových spôsobov merania, atómová hmotnosť a iné).   

IUPAC ako neutrálna a objektívna vedecká organizácia bola založená v roku 1919 akademickými a priemyselnými vedcami, ktorí mali jeden spoločný cieľ – zjednotiť roztrieštenú celosvetovú chemickú spoločnosť s cieľom zlepšenia chemických vied prostredníctvom spolupráce a zabezpečiť slobodnú výmenu vedeckých informácii. Počas svoje dlhej histórie IUPAC splnila svoj cieľ  vytvorením spoločného jazyka a štandardizáciou procesov a procedúr.

Avšak IUPAC je omnoho viac ako nomenklatúra a pomenovanie prvkov. Je lídrom v objektívnej vedeckej kvalifikácii pre uznesenie kritických globálnych záležitostí, ktoré zahŕňajú v sebe všetky aspekty chémie, z ktorých každý má spoločenský vplyv. Jej vedecká práca je vykonávaná väčšinou prostredníctvom formálneho projektového systému. Námety chemikov z celého sveta sú preskúmané ostatnými členmi IUPAC a v závislosti od ich významu schválené a podporované. Navyše IUPAC je zapojená aj do viacerých rôznorodých aktivít vplývajúcich na profesiu a spoločnosť chemikov.

IUPAC je katalyzátorom, ktorý spája chemikov celosvetovo a plní svoje poslanie snahou o udržateľný rozvoj, poskytovaním spoločného chemického jazyka a podporovaním slobodnej výmeny vedeckých informácií.  

Aktivity IUPAC chemikom a verejnosti na Slovensku sprostredkúva  a garantuje Slovenský národný komitét IUPAC (SNK IUPAC), ktorý pracuje v rámci Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV (SCHS).

 

Posledná aktualizácia: 06.09.2018