UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

18. ročník konferencie ITAT

Ústav informatiky PF UPJŠ je organizátorom 18. ročníka konferencie ITAT, ktorá sa uskutoční v dňoch 21. až 25. septembra v Krompachoch. Jeho spoluorganizátormi sú: Ústav informatiky Akadémie vied Českej republiky v Prahe, Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Karlovej  v Prahe a Slovenská spoločnosť pre umelú inteligenciu. Konferencie sa zúčastní vyše 60 výskumníkov a doktorandov z Česka, Maďarska a Slovenska.

ITAT je česko-slovenská vedecká konferencia zameraná najmä na prezentáciu výsledkov mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov v oblasti informatiky. Konferencia poskytuje priestor na výmenu informácií v komunite, ako aj neformálne stretnutia účastníkov.

Súčasťou konferencie budú tematicky zamerané workshopy:

  • Computational Intelligence and Data Mining
  • Slovenskočeský NLP workshop (SloNLP 2017)
  • WWW - Challenges and Trends
  • Combinatorics on words

Viac informácií     http://itat.ics.upjs.sk/

Posledná aktualizácia: 13.09.2018