UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Extrapolácie 2018 – história a budúcnosť IT na Slovensku

V rámci podujatia Extrapolácie 2018 sa dňa 10. októbra 2018, pod záštitou dekana doc. RNDr. Gabriela Semanišina, PhD., uskutoční sprievodná aktivita organizovaná Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach,  Popoludnie s informatikou.  Jej súčasťou bude stretnutie Klubu učiteľov informatiky a populárno vedecká prednáška  Gamifikácia - ako správne využiť herné prvky vo vyučovaní?. Prednášajúcimi sú doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD. a Mgr. Dana Šuníková, PhD. z FMFI Univerzity Komenského v Bratislave.

Extrapolácie je celoslovenské podujatie, ktorého cieľom je podpora rozvoja IT vo výskume, vzdelávaní a podnikaní na Slovensku. Každoročne sa toto podujatie organizuje v slovenských mestách s tým, že jedno z nich sa stane hlavným mestom informatiky, dominantným v prezentácii svojej vlastnej úrovne, svojich možností a schopností, ale aj svojich problémov.

Organizuje prezentácie čo najširšieho počtu IT organizácií vo svojom meste a regióne. Podujatia sa zúčastňujú aj ostatné slovenské mestá. Ich zapojenie dokazuje celoslovenskú úroveň Extrapolácií. Pre rok 2018 sa hlavným mestom informatiky stala Žilina.

Viac k sprievodnému podujatiu Popoludnie s informatikou

Posledná aktualizácia: 20.09.2018