UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Učiteľ Slovenska – Global Teacher Prize Slovakia 2018

Súťaž vyzdvihuje a zviditeľňuje činnosť špičkových pedagógov základných a stredných škôl, ktorí prinášajú inovatívne a efektívne metódy výučby. CEEV Živica a Komenského inštitút priniesli po vzore medzinárodnej ceny Global Teacher Prize roku 2018 súťaž Global Teacher Prize Slovensko v podobe ocenenia Učiteľ Slovenska na Slovensko po prvýkrát, a to pod záštitou Prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.

Aj na Slovensku je záujem zvyšovať prestíž učiteľského povolania a motivovať súčasných a budúcich učiteľov k výkonu ich profesie.

Zo sto prihlásených pedagógov posunula odborná porota do ďalšieho kola desiatich finalistov a v súlade s kritériami medzinárodného ocenenia Global Teacher Prize vybrala prvého Učiteľa Slovenska.

Organizátori meno víťazky vyhlásili netradične – vyslali ho do vesmíru, na obežnú dráhu do prvej slovenskej družice s názvom skCube a z nej prijali signál v podobe morzeovky. Po jeho dešifrovaní bolo jasné, že Učiteľom Slovenska sa stala: Zuzana Tkáčová.

https://ucitelslovenska.sk/

V marci 2019 Zuzana Tkáčová pocestuje na svetové finále Global Teacher Prize do Dubaja.

Zuzana Tkáčová pracuje od septembra 2016 na čiastočný úväzok na ÚINF PF UPJŠ ako odborný pracovník na národnom projekte IT Akadémia a zároveň vyučuje informatiku na Gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach. V rámci projektu vytvára bádateľsky orientované metodiky vyučovania informatiky zamerané na umelú inteligenciu, physical computing, programovanie v Pythone. Je lektorkou vzdelávania učiteľov v oblasti vyučovania informatiky, pokročilejších techník programovania a využitia informatiky v prírodných vedách. Vytvára a opravuje súťažné úlohy on-line programátorskej súťaže PALMA junior. Nad rámec projektu sa iniciatívne podieľa na organizácii a lektorovaní stretnutí Klubov učiteľov informatiky, workshopov pre žiakov, Univerzity bez hraníc.

Pôsobením na našej fakulte tak prispieva k skvalitneniu prípravy budúcich učiteľov informatiky ako aj k inovatívnemu vzdelávaniu učiteľov pôsobiacich v praxi.

https://domov.sme.sk/c/20911421/ucitel-slovenska-zuzana-tkacova.html

https://dennikn.sk/1249175/vystudovala-umelu-inteligenciu-ziskala-grand-od-nasa-a-stala-sa-ucitelkou-slovenska-ak-je-na-hodine-ticho-nieco-je-zle/

Posledná aktualizácia: 16.10.2018