UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Víťazkou fotografickej súťaže organizovanej v rámci Týždňa vedy a techniky SR sa stala doktorandka ÚBEV

V rámci Týždňa vedy a techniky SR 2018 sa uskutočnil už šiesty ročník fotografickej súťaže na tému Môj experiment. Víťazkou, v  kategórii doktorandi a mladí ľudia do 30 rokov,  sa stala doktorandka Mgr. Jarmila Zrubáková z Ústavu biologických a ekologických vied, Katedry bunkovej biológie s fotografiou Tajomné prepojenie medzi bunkami výstelky centrálneho kanála miechy a cievami.

Víťazke srdečne blahoželáme!

Viac:

http://vedanadosah.cvtisr.sk/moj-experiment-a-prvy-dotyk-s-vedou

http://www.tyzdenvedy.sk/o-tyzdni-vedy-a-techniky/podujatia-organizatorov/fotograficka-sutaz.html?page_id=320


Posledná aktualizácia: 07.11.2018