UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Status partnerská škola PF UPJŠ získalo ďalšie gymnázium

K dvanástim vybraným gymnáziám Košického a Prešovského kraja, ktoré sa môžu pochváliť statusom Partnerská škola Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach sa zaradilo aj gymnázium v Sobranciach, ktorého riaditeľ Mgr. Marián Mižák podpísal dňa 20. novembra 2018 zmluvu o partnerstve s PF UPJŠ. Status  partnerská škola udeľuje Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach od r. 2016 tým stredným školám, ktoré  sú nositeľmi tvorivého prírodovedného vzdelávania, ktoré sa výraznou mierou zaslúžili o popularizáciu prírodných vied medzi mladými ľuďmi a ktoré dlhodobo s fakultou spolupracujú.


Posledná aktualizácia: 20.11.2018