UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Fyzikálny náboj 2018

V piatok, 16. 11. 2018 sa 20 päťčlenných družstiev (v kategóriách: juniori, seniori) z gymnázií Košického a Prešovského kraja stretlo na medzinárodnej súťaži v rýchlostnom počítaní fyzikálnych úloh Fyzikálny náboj 2018.

V aule prof. Prasličku v budove Moyzesova 11 sa počas dvoch hodín súťažné družstvá snažili vyriešiť čo možno najviac zo 40 fyzikálnych úloh, ktorých náročnosť narastá s poradovým číslom úlohy. Tímová práca, zručnosti s riešením úloh, tvorivosť a schopnosť aplikovať vedomosti pri riešení nových problémov sú potrebné na dosiahnutie úspechu. Úspešnosť riešení bola priebežne zverejňovaná v on-line systéme a zaujímavým je aj porovnanie v medzinárodnom meradle s ostatnými súťažiacimi družstvami. Do hodnotiacej poroty zasadli budúci učitelia fyziky a študenti fyziky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Víťazné družstvá získali ocenenie dekana fakulty a riaditeľa Ústavu fyzikálnych vied.

Podrobnejšie informácie o súťaži a víťazoch: physics.naboj.org

Fotogaléria


Posledná aktualizácia: 23.11.2018